Blog

Web Geliştirici Nedir?

Bir web geliştiricisi ya da web developer, web sitesi oluşturma sürecinin 2. aşamasında yer alır ve katkıda bulunur. Tüm beklentiler belirlendiği andan itibaren web geliştiriciler bir şeyleri uygulamaya koymaya başlayabilir. Hatta bu noktada birden fazla web geliştirici de olabilir.

Web geliştiricileri işe alırken seçiminizi ihtiyaçlarınıza göre şu şekilde kategorize edebilirsiniz:

  • Frontend Developer (Önyüz Geliştirici): Eğer bir frontend geliştiriciyi işe alırsanız web sitenizin görünüşüyle ilgilenecektir. Frontend geliştiriciler; HTML, CSS ve JavaScript dillerine hakimdir. Bazıları CMS platformlarına da hakimdir. CMS platformlarıyla birlikte kodlama çalışmalarının çoğuna gerek kalmaz. Fakat CSS bilgisi özellikle ince ayarlar için gereklidir.
  • Backend Developer (Arkayüz Geliştirici): Bir backend developer, web sitenizin arkayüzüyle yani server-side ile ilgilenir. Her şeyin işlevsel olarak görevini yerine getiriyor olması temel önceliktir. Backend developerlar genellikle çok yoğun çalışırlar ve yaptıkları işlerle frontend developerların yaptıkları her şeyin birlikte çalışmasını sağlarlar.
  • Full Stack Developer: Full Stack Developer, hem Frontend hem de Backend dünyasının en iyilerindendir. Bir web sitesinin hem arkayüzüne hem de önyüzüne hakimdirler. Birçok durumda genellikle iş akışını rahatlatırlar.

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *